Se hur vi arbetar

HRB Gruppen

HRB Gruppen är en koncern som består av flera verksamhetsbolag.

2014 startade första verksamheten HRB Service
2018 startade HRB Riv & Sanering
2019 startade HRB Installation
2020 startade HRB Rörteknik
2021 blev HRB Gruppen en del av Metrolitkoncernen
2022 startade HRB Södermanland

Organisationen har ett tydligt verksamhetsområde och arbetsfördelning genom hela företaget, de anställdas kompetens och trivsel värderas högt. Med detta i fokus vill vi verkställa det optimala resultatet för både kunden och vår verksamhet. Med rätt kompetens, rätt fokus och rätt verktyg kan alla arbeten genomföras på ett effektivt och korrekt sätt med önskat resultat.

Lagkänslan vi har och säkerheten vi känner ska vara en självklarhet för alla. Med ett gemensamt mål i koncernen kan vi lägga fokus på snabb hantering. Vi rekryterar konstant nya, hungriga medarbetare som vill sträva uppåt tillsammans med oss på HRB.

HRB Gruppen arbetar med avfallshantering nya bestämmelser enligt NFS2020:7, vi följer regler och anvisningar enligt Säkert vatten, BKR, GVK och håller oss uppdaterade enligt Boverket och vi arbetar målmedvetet med att minska både vår egen och våra kunders miljöpåverkan och vi fortsätter med att vässa vårt arbete med fler hållbara produkter och lösningar kontinuerlig och det enligt Povel som vi är certifierade i hos Sveriges byggindustri och i Povel följer vi stort de kvalitet-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Vi är ett bygg- och serviceföretag som arbetar i Stockholmsregionen, vi är ett etablerat företag med både större och mindre entreprenader. Idag är HRB Trygg-Hansas och Gjensidiges största förtroende entreprenör i Sverige, men det finns även ett avtal med Länsförsäkringar sedan 2020 och det kommer skrivas nya avtal med fler försäkringsbolag i framtiden.

Med stora försäkringsbolag som avtalskunder har vi utvecklat hög kvalitet i vår skadehantering och kund-samarbete. Med de bästa hantverkarna och mest ambitiösa projektledarna erbjuder vi en helhetslösning från start till mål. Vill du veta mer om oss så besök gärna vår hemsida.

Vi är ett kunnigt team med lång erfarenhet av riv- och saneringsuppdrag. Vårt tjänsteutbud är anpassat för såväl privatpersoner som företag. Vår affärsidé är att alltid utföra våra uppdrag, oberoende av storlek eller karaktär så snabbt och miljövänligt som möjligt.

Vi kan hjälpa er med all typ av rivning, både mindre uppdrag, men också större och mer omfattande rivningsuppdrag. Vi utför även olika saneringar så som asbestsanering, mögelsanering och klottersanering. Vill du veta mer om oss så besök gärna vår hemsida.

Vi är ett elföretag som vill vara kundens självklara val för elrelaterade miljöer och tjänster. Vi jobbar ständigt mot detta genom att erbjuda våra kunder kostnadseffektiva, hållbara och innovativa lösningar.

HRB Installation utför tjänster inom elinstallation, elservice, svagström, solcellssystem och laddningssystem.

Vår affärsidé är att skapa långvariga affärsrelationer med våra kunder och leverantörer genom att erbjuda hög kvalitet på det arbete vi utför, med hjälp av välutbildad och motiverad personal. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att leverera detta.

Vi tillämpar ett ledningssystem för elsäkerhet, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och är godkända av elsäkerhetsverket som Auktoriserad Elinstallatör. Vill du veta mer om oss så besök gärna vår hemsida.

Vi är en grupp erfarna och duktiga montörer som utför arbeten inom VVS. Primärt utför vi arbeten åt försäkringskunder, men vår kompentens sträcker sig längre än så. Vi har även erfarenheter gällande renovering, om- och tillbyggnad inom kommersiella fastigheter.

HRB Rörteknik är medlemmar i IN (Installatörsföretagen) och är ett auktoriserat företag enligt Säker Vatten. Vi ser också till att framtidssäkra VVS-branschen då vi inom organisationen utbildar lärlingar.

Vårt mål är att kundens självklara val ska vara att anlita HRB Rörteknik vid VVS-arbeten. Genom ständigt engagemang och motiverade medarbetare skapar vi de nöjdaste kunderna. Besök gärna vår hemsida för att få mer information.